Evazioni fiskal sheshit mu në zemër të Tiranës

Në të shumtën e rasteve bizneset në Shqipëri nuk kanë ambiente, ndaj për t’i plotësuar nevojat e tyre duhet që të bien në marrëveshje me persona të dytë, të cilët i zotërojnë ato. Pikërisht për ta kontraktuar këtë marrëveshje, ata i drejtohen një noteri. Në prani të tij, kontratat nënshkruhet si nga qiradhënësit ashtu edhe nga qiramarrësit. Në to parashikohen pagesa për shfrytëzimin e kapitaleve të ofruar. Pagesa nga të cilat, sipas ligjit, 10% e tyre (si shumë) duhet t’u shkojnë Shtetit. Në këto marrëveshje kontraktuale të dyja palët janë përfituese (duke qenë se lindin marrëdhënie ekonomike), ndaj Shteti i taton ato që në burim. Continue reading “Evazioni fiskal sheshit mu në zemër të Tiranës”

Advertisements