taksa e sheshte

Evazioni fiskal sheshit mu në zemër të Tiranës

Në të shumtën e rasteve bizneset në Shqipëri nuk kanë ambiente, ndaj për t’i plotësuar nevojat e tyre duhet që të bien në marrëveshje me persona të dytë, të cilët i zotërojnë ato. Pikërisht për ta kontraktuar këtë marrëveshje, ata i drejtohen një noteri. Në prani të tij, kontratat nënshkruhet si nga qiradhënësit ashtu edhe […]

More