Shoqëria e Spektaklit

“Shoqëria e Spektaklit”, një analizë e asaj çka mendonte Guy Debord

“Spektakli është një fjalim i pandërprerë… një monolog vetë–lavdërimi, që sistemi i tanishëm bën mbi vetëveten.” – Thelbi i Shoqëris së Spektaklit nga Guy Debord –

More