Ditari shtegtimeve

Ky ditar shtegtimesh flet për frymëzimin që të jep natyra, vendet më të bukura në Shqipëri, mënyrat e shtegtimit dhe dashurinë dhe soditjen për t’u arratisur nga qyteti.